10% nuolaida visoms prekėms.

Search
Close this search box.

Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

AmoreJ (toliau – „El. parduotuvė“) vertina ir saugo Jūsų privatumą, todėl šioje Privatumo politikoje (toliau – „Politika“) aiškiai ir nedviprasmiškai pateikiame El. parduotuvės veikloje bei interneto svetainėje https://amorej.lt (toliau – “Svetainė”) taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus, taip pat ir kitą informaciją apie El. parduotuvės nuostatas ir principus užtikrinant asmens duomenų apsaugą.

Sąvokos „Jūs“, „Jūsų“ ir „lankytojas“ reiškia subjektą, asmenį, įmonę ar organizaciją, besinaudojančią mūsų Svetaine ar bet kokiu kitu būdu mums pateikiančią asmens duomenis. Žodžiais  „mes“ ir „mūsų“ vadinama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta el. parduotuvė AmoreJ  ir jos dukterinės El. parduotuvės, filialai ir atstovybės.

Šią Politiką taikome tais atvejais, kai lankotės El. parduotuvės interneto svetainėje, kai tiesiogiai pateikiate savo duomenis Bendrovei, kai gauname su Jumis susijusius duomenis iš valstybės institucijų ar kitų šaltinių bei siekdami tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus, kurių šalis Jūs esate. Ši politika taip pat skirta informuoti Jus ir apie kitas El. parduotuvės atliekamas asmens duomenų tvarkymo operacijas bei pagrindines nuostatas, skirtas užtikrinti Jūsų privatumą.

Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamasi Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

Ši Politika yra sudėtinė mūsų El. parduotuvės Paslaugų teikimo sąlygų dalis, tačiau ji nėra taikoma jokioms trečiųjų šalių svetainėms ir programoms, kurias galite rasti per mūsų Svetainę, įskaitant tas, kurios gali būti susijusios su mūsų paslaugomis. Prieš spustelėdami bet kokias nuorodas, turėtumėte peržiūrėti trečiųjų šalių svetainių ir programų sąlygas bei privatumo politikas.

Perskaitykite  šią Politiką ir, jei kils klausimų, susisiekite su mumis el. paštu info@amorej.lt. Laikysime, jog visi šios Svetainės lankytojai atidžiai perskaitė šią Politiką ir sutinka su jos turiniu. Jeigu nesutinkate su šia Politika ar bet kuria jos dalimi, prašome nesinaudoti mūsų Svetaine.

1. ASMENS DUOMENYS KURIUOS RENKAME IR TVARKOME

El. parduotuvė renka ir tvarko šių kategorijų asmens duomenis:

 – Pagrindinius duomenis, tokius kaip: Vardas, Pavardė, Adresas.

 – Kontaktinius duomenis, Adresas, El. paštas, Telefono numeris.

 – Mokėjimo informaciją, kurią pateikiate užsakydami paslaugas ir/ar produktus mūsų Svetainėje ir leidžiančią apdoroti Jūsų mokėjimą. Mes naudojamės trečiųjų šalių (mokėjimų paslaugų teikėjų) paslaugomis, todėl patys nerenkame ir nesaugome banko kortelių duomenų. Ši informacija yra teikiama tiesiogiai mūsų mokėjimų paslaugų teikėjams, kurių privatumo politikose galite rasti visą informaciją apie asmens duomenų rinkimą, saugojimą ir naudojimą. Visus mokėjimo duomenis saugo Paysera, Stripe, Montonio.  Jų privatumo politikos nuorodas rasite čia:  [https://www.paysera.lt/v2/lt-lt/sutartys/privatumo-politika](https://www.paysera.lt/v2/lt-lt/sutartys/privatumo-politika) [https://stripe.com/en-gb-lt/privacy](https://stripe.com/en-gb-lt/privacy) [https://montonio.com/lt/legali-informacija/privatumo-politika/](https://montonio.com/lt/legali-informacija/privatumo-politika/).

 – Duomenis, kurie reikalingi paslaugoms teikti: užsakymo duomenys, informacija apie klientų įsigytas prekes ar paslaugas, duomenys susiję su atliktais mokėjimais ir kt.

 – Kitą informacija: Mobiliojo įrenginio tipą, įrenginio nustatymus, lankytojo koordinates, Apklausų bei kitus duomenis, kuriuos Jums pateikia lankytojas ir panašiai.

2. TEISINIAI PAGRINDAI KURIAIS RENKAMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS

El. parduotuvė gali rinkti Jūsų asmens duomenis tik vadovaudamasi teisės aktuose nurodytais teisėto tvarkymo pagrindais. Tai sutarties sudarymo ir vykdymo teisinis pagrindas, kai Jūs su Bendrove sudarote paslaugų teikimo ar kitą sutartį ar Jūsų kreipimasis į bendrovę atitinkamais klausimais bei  apsilankymas El. parduotuvės Svetainėje. El. parduotuvės teisėti interesai taip pat gali būti pagrindas tvarkyti duomenis, pavyzdžiui, kai El. parduotuvė tikrina mokumą, valdo ir (ar) išieško įsiskolinimą. Jūsų sutikimas – dar vienas pagrindas, kuriuo El. parduotuvė gali tvarkyti asmens duomenis. El. parduotuvė gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis taip pat ir vykdant teisines prievoles (kad vykdytų norminių aktų reikalavimus, taip pat pateiktų atsakymus į valstybės ir savivaldybių teisėtas užklausas ir kt.) ar kitais teisės aktuose nustatytais teisėto tvarkymo pagrindais.

3. EL. PARDUOTUVĖS RENKAMI DUOMENYS

Kuomet lankotės mūsų Svetainėje ar susisiekiate su mumis kitais el. komunikacijos kanalais, El. parduotuvė automatiniu būdu taip pat gali rinkti Jūsų asmens duomenis.

 – Geo-lokacijos duomenis. Mes renkame informaciją apie Jūsų geografinę vietą iš kuriuos jungiatės prie mūsų svetainės.

 – Informacija, kurią renkame iš trečiųjų šalių. Mes galime perduoti ir (arba) rinkti papildomą informaciją apie Jus iš trečiųjų šalių, siekiant tobulinti Jums teikiamas paslaugas. Pavyzdžiui, mes naudojame žiniatinklio analizės paslaugą „Google Analytics“, kurią teikia „Google“ LLC ir kuri  turi  slapukus bei kitas stebėjimo technologijas renkančias duomenis, leidžiančius mums tobulinti savo produktus ir paslaugas. Tai leidžia mums stebėti ir analizuoti žiniatinklio srautą bei vartotojo elgseną. „Google Analytics“ naudoja surinktus duomenis svetainės lankytojų elgesio stebėjimui ir analizei, rengia ataskaitas apie svetainės veiklą ir dalinasi  jomis su kitomis „Google“ paslaugomis. „Google“ gali panaudoti surinktus duomenis savo reklamos tinklo skelbimų suasmeninimui ir individualizavimui. Google renkami asmens duomenys: slapukai ir naudojimosi svetaine duomenys. Dėl papildomos informacijos apsilankykite [Google](https://policies.google.com/privacy).

 – Slapukų renkamus duomenis. Slapukai yra maži tekstiniai failai, kuriuos naršyklė išsaugo Jūsų kompiuteryje, kai apsilankote mūsų Svetainėje. Mes naudojame slapukus, kad pagerintume Svetainės veikimą  bei  palengvintume naudojimąsi.Norėdami sužinoti daugiau apie mūsų naudojamus slapukus, susipažinkite su mūsų slapukų politika: https://amorej.lt/slapuku-politika/

Surinktus duomenis apie El. parduotuvės Svetainės lankytojus atsakingai saugome nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Patalpa, kurioje laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota, kad duomenų negalėtų pasiekti ar jais disponuoti El. parduotuvėje nedirbantys asmenys. Be to, El. parduotuvės portalo lankytojų duomenis sauganti duomenų bazė yra apsaugota nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.

4. VYKDOMAS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad El. parduotuvė tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

 – vykdyti lankytojo pateiktus užsakymus;

 – siekiant identifikuoti lankytoją;

 – sukurti paskyrą;

 – užtikrinti Svetainės saugumą;

 – teikti paslaugas, sudaryti ir vykdyti sutartis; administruoti klientų duomenų bazę;

 – atsakyti į lankytojų klausimus, komentarus ar užklausas;

 – spręsti problemas, susijusias su paslaugų įgyvendinimu, pateikimu ir panaudojimu;

 – susisiekti su klientais, pasikeitus įsigytų paslaugų sąlygoms;

 – siųsti sąskaitas ir kitą su paslaugomis ir/ar prekėmis susijusią informaciją;

 – vertinti klientų mokumą ir valdyti galimą įsiskolinimą;

 – gerinti paslaugų kokybę;

 – kitais tikslais, susijusiais su vidaus administravimu, pvz. tvarkyti mūsų darbuotojų duomenis;

 – teikti klientų aptarnavimo paslaugą;

 – auditui;

 – sužinoti lankytojų nuomonę apie Jūsų teikiamas paslaugas;

 – užtikrinti duomenų saugumą ir užkirstikelią sukčiavimui;gerinti paslaugų kokybę;

 – skelbti lankytojų atsiliepimus ir rekomendacijas;

 – vykdant įstatymuose numatytas pareigas ar teises;

 – užkirsti kelią piktnaudžiavimui Jūsų siūlomais produktais ir/ar paslaugomis;

 – siųsti  rinkodaros informaciją;

Pateikdami Bendrovei savo asmens duomenis, Jūs patvirtinate ir savanoriškai sutinkate, kad El. parduotuvė valdytų ir tvarkytų Jūsų asmeninius duomenis, laikantis šios Privatumo politikos, galiojančių įstatymų bei kitų norminių teisės aktų reikalavimų.

5. TIESIOGINĖ RINKODARA

El. parduotuvė gali panaudoti Jūsų asmens duomenis siunčiant bendro pobūdžio tiesioginės rinkodaros pasiūlymus. Šie pasiūlymai gali būti atrenkami Jums, atsižvelgiant į duomenis, kuriuos esate mums pateikęs arba esame surinkę automatiniu būdu pvz. Jūsų buvimo vietos duomenys.

Jei nesutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslams, norite atsisakyti gaunamų tiesioginės rinkodaros pasiūlymų arba norite pakeisti turimus nustatymus, galite tai padaryti bet kuriuo metu  spustelėdami nuorodą gautame el. laiške, atsiųsdami mums laišką el. paštu info@amorej.lt, atsakydami į gautą pranešimą, su prašymu nebesiųsti tiesioginės rinkodaros pasiūlymų.

6. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIAISIAIS ASMENIMIS

El. parduotuvė asmens duomenis gali teikti duomenų tvarkytojams, kurie atlieka Bendrovei tam tikrus darbus ir teikia paslaugas. Nė vienam iš tiekėjų ar trečiųjų asmenų El. parduotuvė neduoda leidimo naudoti Jūsų asmens duomenų bet kuriuo kitu būdu ir reikalauja imtis Jūsų asmens duomenų apsaugos priemonių. Asmens duomenys gali būti perduoti šių kategorijų tretiesiems asmenims:

 – tarpininkams, kurie tvarko duomenis tam, kad sudaryti ir administruoti sutartis su klientais ir partneriais;

 – informacinių technologijų El. parduotuvėms ir asmenims, kurie duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą;

 – El. parduotuvėms, kurios užtikrina pranešimų klientams siuntimą, teikia apsaugos ir kitas paslaugas;

 – buhalterinę apskaitą tvarkančioms įmonėms ir asmenims;

 – El. parduotuvėms, tvarkančioms jungtines skolininkų rinkmenas ar administruojančioms skolas;

 – partneriams, dukterinėms kompanijoms;

 – kitiems asmenims Jūsų sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo;

 – apsaugos įmonėms;

 – reklamos agentūroms;

 – prieglobos (hostingo) įmonėms;

El. parduotuvė taip pat gali atskleisti Jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims:

 – kai to reikalauja teisės aktai, teismų sprendimai, nutarimai ir nutartys, bei kiti teisėti teisėsaugos institucijų reikalavimai;

 – atsakant į teisėtas valstybės institucijų užklausas, taip pat siekiant užtikrinti nacionalinį saugumą bei  įstatymų vykdymo reikalavimus;

 – dėl verslo pardavimo, perdavimo, jungimo, bankroto, restruktūrizavimo ar kitokio reorganizavimo;

 – siekiant apginti mūsų arba trečiųjų šalių teises, teisėtus interesus ar turtą;

 – siekiant apsaugoti  kitų asmenų teisę į privatumą.

7. SLAPUKAI

Slapukas (ang. Cookie) tai nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė išsaugo Jūsų kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje, kai joje apsilankote. Išsaugotas Jūsų įrenginyje, slapukas užtikrina mūsų svetainės funkcionalumą, padeda Jus atpažinti, kai pakartotinai apsilankote mūsų svetainėje.

Daugelis naršyklių išsaugo slapukus, nebent Jūs nepriimsite jų arba pakeisite savo naršyklės nustatymus.

Norėdami sužinoti daugiau apie naudojamus slapukus, žiūrėkite mūsų slapukų politiką: https://amorej.lt/slapuku-politika/

Daugiau informacijos apie tai, kaip ištrinti slapukus, taip pat kitą naudingą informaciją, susijusią su slapukų naudojimu, galite rasti svetainėje http://www.allaboutcookies.org/.

8. SPECIALIŲJŲ KATEGORIJŲ DUOMENYS

Mes nerenkame specialiųjų kategorijų duomenų, tokių kaip politinės pažiūros, religiniai ar filosofiniai įsitikinimai, rasinė ar etninė kilmė, genetiniai duomenys, biometriniai duomenys, sveikatos duomenys arba duomenys, susiję su seksualine orientacija.

Prašome neteikti mums specialiųjų kategorijų duomenų ir susisiekti su mumis naudodamiesi žemiau esančia kontaktine informacija, jei manote, kad mes galime turėti tokios informacijos. Pasiliekame teisę nedelsiant ištrinti bet kokią informaciją, kuri, mūsų manymu, gali turėti specialiųjų kategorijų duomenų.

9. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

El. parduotuvės surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir El. parduotuvės informacinėse sistemose. El. parduotuvė saugo Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga El. parduotuvės teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

Jeigu norite ištrinti savo paskyrą ir nutraukti duomenų saugojimą, galite tai padaryti siųsdami Bendrovei prašymą, žemiau nurodytais kontaktais, tačiau įspėjame, jog tokiu atveju paslaugų teikimas Jums gali būti nutrauktas. Atminkite, kad net ir gavę prašymą ištrinti Jūsų duomenis, mes galime išsaugoti dalį Jūsų duomenų, kai tai būtina mokesčių, teisinės atitikties ir audito tikslais.

El. parduotuvė imasi visų galimų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik nustatytais tikslais, griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų

10. JŪSŲ TEISĖS

Jūs, kaip mūsų Svetainės lankytojas, turite teisę:

 – kreiptis į Bendrovę su prašymu suteikti informaciją apie El. parduotuvės tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip El. parduotuvė juos tvarko. Kreiptis galite  pateikdami prašymą susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis asmeniškai, siųsdami paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis;

 – kreiptis į Bendrovę su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su asmens duomenimis Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;

 – kreiptis į Bendrovę su prašymu ištrinti Jūsų asmens duomenis, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai ar egzistuoja kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai;

 – nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia El. parduotuvė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.

 – reikalauti, kad Jums nebūtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, įskaitant profiliavimą;

 – susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte Bendrovei, ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad El. parduotuvė tiesiogiai persiųstų tokius asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą).

 – atsisakyti pateikti asmens duomenis. Tokiu atveju Jūs automatiškai atsisakote savo pretenzijos dėl El. parduotuvės teikiamų paslaugų kokybės, kadangi prašomi pateikti duomenys gali būti būtini siekiant tinkamai suteikti Duomenų subjekto pageidaujamas / užsakytas paslaugas/ prekes. Tokiu atveju El. parduotuvė turi teisę atsisakyti teikti Jums paslaugas, jeigu šių paslaugų teikimas susijęs su Jūsų asmens duomenų gavimu.

Dėl savo teisių įgyvendinimo ar nusiskundimų, galite kreiptis į už asmens duomenų apsaugą El. parduotuvėje atsakingą asmenį, elektroniniu paštu info@amorej.lt. Taip pat galite kreiptis ir į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, tačiau skatiname susisiekti su Bendrove, kadangi visuomet siekiame visus klausimus išspręsti kartu su lankytoju.

Pateikdamas prašymą, Jūs privalote patvirtinti savo tapatybę šiais būdais: 1) jei prašymas įteikiamas tiesiogiai atvykus į Bendrovę – pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją; 2) jei prašymas pateikiamas paštu ar el. paštu – pateikti Jus identifikuojančius El. parduotuvėje duomenis; 4) jei prašymas įteikiamas per atstovą − pateikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinto asmens tapatybės dokumento kopiją, pridedant ir atstovavimą patvirtinantį dokumentą (ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimo kopiją).

El. parduotuvė gavusi Jūsų prašymą raštu, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų prašymo gavimo dienos, pateikia raštu (įskaitant elektroninių ryšių priemones) prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis.

30 dienų laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. El. parduotuvė per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuos prašymą pateikusį asmenį apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežasti

11. PRIVATUMO POLITIKOS ATNAUJIMAS

Mūsų Politika gali būti keičiama, atsižvelgiant į pasikeitusią situaciją ar teisės aktų reikalavimus. Bendrovei atnaujinus Politiką, naujoji versija bus paskelbta interneto svetainėje https://amorej.lt. Esant esminiams Politikos pakeitimams galime su Jumis susisiekti, siųsdami elektroninį laišką ar informuodami Jus kitu būdu.

12. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Jei dėl šioje privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis į Bendrovę bet kuriuo Jums patogiu būdu:

info@amorej.lt

Mokolų 34, Marijampolė

info@amorej.lt